Ledenmenu

Inloggen

Ledenblad

Lid worden

LIDMAATSCHAP VAN DE CCN

 

De CCN kent 2 soorten lidmaatschap:

1. Voor leden die in het bezit zijn van een Cadillac

2. Voor donateurs die niet in het bezit zijn van een Cadillac

Leden en donateurs zijn welkom op de evenementen en de technische dagen.
Op de Algemene Ledenvergadering hebben leden stemrecht en donateurs niet.
Leden en donateurs ontvangen het clubblad “The Standard” 4x per jaar dat doorgaans ca. 64 pagina’s telt en een jaarkalender.
Omdat de CCN de voorkeur heeft voor betaling via automatische incasso zijn deze lidmaatschappen  € 5 goedkoper in vergelijking met niet automatische incasso. Ook als u vooruit betaalt en niet wacht tot wij een rekening sturen geldt het tarief voor automatische incasso.
De digitale versie van “The Standard” staat op de website van de CCN en is toegankelijk via een inlogcode die alle leden en donateurs kunnen aanvragen. Daarvoor is opgave van een emailadres noodzakelijk.
Na inloggen hebben leden en donateurs toegang tot het afgeschermde deel van de site met het digitale archief van oude clubbladen.
Leden kunnen de ledenlijst in digitale vorm opvragen bij ledenadministratie@cadillacclub.nl.

De bedragen van de contributies bij automatische incasso zijn:

€ 60,00 per kalenderjaar voor leden

€ 45,00 per kalenderjaar voor donateurs

Wordt men na 1 september lid dan dient de contributie voor het volgend jaar te worden betaald en worden de clubbladen van de rest van het jaar gratis toegestuurd.

De contributie wordt eens per jaar automatisch geïncasseerd, indien u daarvoor hebt gekozen. Gewoonlijk gebeurt dat aan het begin van het jaar.

Nieuwe leden en donateurs wordt verzocht de contributie te voldoen op  NL04INGB0007310062  t.n.v. CCN onder vermelding van naam en opmerking "nieuw lid of donateur".

Voor vragen kunt u terecht op ledenadministratie@cadillacclub.nl   of neem contact op met Koen Ongkiehong  06-24804408. Nieuwe leden verzoeken wij een foto van hun Cadillac apart door te mailen naar dit adres. Contributiebedragen gelden voor Nederland. Buitenland op aanvraag.

Als u lid wilt worden mail s.v.p. de onderstaande gegevens naar ledenadministratie@cadillacclub.nl

Gewenst soort lidmaatschap: lid of donateur 

Voornaam:

Achternaam en initialen:

Straat, huisnummer, postcode, woonplaats:

Vaste tel. nr en/of mobiel nr. :

Kenteken (niet verplicht) :

Bouwjaar Cadillac:

Model:

Email adres :

Website (indien aanwezig, niet verplicht) :

Heeft u bezwaren als deze gegevens op de website en in het clubblad verschijnen (alleen voor leden zichtbaar)
Wij kunnen eventueel bepaalde gegevens niet vermelden als u dat aangeeft (bijv. straat, tel. nr)

 

Als u volmacht geeft voor automatische incasso dan graag het banknummer opgeven en de naam van de rekeninghouder
Het makkelijkst is als u de cursief gedrukte tekst kopieert, plakt en aanvult in de email die u kunt sturen naar
ledenadministratie@cadillacclub.nl
graag met een foto van uw Cadillac voor plaatsing in het clubblad en op de website op het afgeschermde deel voor leden (ledengallery)

Nieuwe leden krijgen gratis het Cadillac Postkaart boek met de modellen na 1964 en de laatste 3 Standards toegestuurd.